Rozhraní pro připojení

Společnost HD-net, Vladimír Hurt tímto oznamuje dle § 73 odst. 7 a 8 zákona č. 127/2005Sb o elektronických komunikacích technické specifikace svých komunikačních sítí pro připojení přístrojů.

Rozhraní užívaná firmou HD-net, Vladimír Hurt

V koncových bodech sítě se používají tyto typy rozhraní:

Ethernet pro přenosové rychlosti 10 Mbps a rychlosti 100 Mbps

Datové rozhraní splňující požadavky normy IEEE 802.3 . Jako přenosové médium je využitý metalický 4-párový UTP kabel min. kategorie 6, pro přenosové rychlosti do 10 Mbps u 10BASE-T a rychlosti 100 Mbps u 100BASE-TX. Fyzické provedení rozhraní je realizováno zásuvkou Cat5 s využítím konektoru RJ-45, případně s využitím napájení po ethernetu normy IEE 802.3af.

Wireless LAN 2,4 GHz podle normy IEEE 802.11b a IEEE 802.11g

Možné připojit koncová zařízení, která vyhovují specifikaci IEEE 802.11b,g. Radiové rozhraní s modulací DSSS, respektive OFDM.

Wireless LAN 5 GHz podle normy IEEE 802.11a

Možné připojit koncová zařízení, která vyhovují specifikaci IEEE 802.11a. Radiové rozhraní s modulací OFDM. Všechna rozhraní odpovídají specifikacím norem IEEE. V koncových zařízeních na 5ghz využíváme vlastní firmware zajišťující dohled nad sítí.